główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 308

1. Data: 2019-12-27 10:43
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2019-12-27 10:42
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
Wykonanie: Marcin Ositek