główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie

Zarządzenie w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie
Załączniki:
Załącznik50 KB