główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

RG.6540.1.2020   Borowie, dnia 27.10.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

 

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), w powiązaniu z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1064 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 października 2020 roku zostało wydane postanowienie pozytywnie opiniujące projekt rozstrzygnięcia robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej Nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”, zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie – Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek Łukowski; m. Stoczek Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie.

  Informuje się, iż strony postępowania na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. mają prawo uczestniczyć w każdym stadium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuje się, iż z treścią przedmiotowego postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, pokój nr 5, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

Załączniki:

Postanowienie RG. 6540.1.2020 z dnia 27 października 2020 roku

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (7 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl

 

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia, obwieszczenie Wywieszono dnia…………………………………………

należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy w Borowiu

ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie   Zdjęto dnia……………………………………………………

Załączniki:
Postanowienie 101 KB