główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 13 września 2019 r.

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO

W SIEDLCACH II

z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Chromin, Gózd, Jaźwiny, Słup Pierwszy, Słup Drugi

Zespół Oświatowy w Borowiu (hala sportowa), ul. al. Sasimowskiego 3, 08-412 Borowie

2

Brzuskowola, Filipówka, Gościewicz, Łopacianka

Świetlica Wiejska w Gościewiczu, Gościewicz 52, 08-412 Borowie

3

Głosków, Dudka, Łętów, Wilchta

Zespół Szkół w Głoskowie, Głosków 29, 08-412 Borowie

4

Iwowe, Laliny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem, Iwowe 140, 08-412 Borowie

5

Borowie, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Kamionka

Zespół Oświatowy w Borowiu, ul. al. Sasimowskiego 3, 08-412 Borowie

 

 

Komisarz Wyborczy

w Siedlcach II

/-/ Konrad Mielcarek