główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

RG.6845.2.2019

Borowie, dnia 16.04.2019r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami)

WÓJT GMINY BOROWIE

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym, będących własnością Gminy Borowie:

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Tytuł prawny do nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czynsz dzierżawny

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Okres dzierżawy

1.

Zabudowana nieruchomość gruntowa

- działka ew. nr 72/1, 72/2, 72/3 o łącznej pow. 0,3110 ha

 

KW SI1G/00039862/1

Na nieruchomości zlokalizowany jest murowany, parterowy budynek o pow. użytkowej 361,80 m2 oraz budynki gospodarcze o pow. 46 m2 i 7m2.

Dla działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynki w przeszłości stanowiły szkołę a następnie noclegownię dla pracowników pobliskich firm i fabryk.

3500,00 zł + 23% VAT miesięcznie  

Do 10 dnia każdego miesiąca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Aktualizacja opłaty podlega corocznej indeksacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Od 01.07.2019 r na czas nieoznaczony

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Borowiu, bądź pod nr telefonu 25 685 90 70 wew. 24.

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Karol Chmielak

referent ds. geodezji i gospodarki gruntami

Tel. 25 685 90 70 wew. 24

obrazek
Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018