główna zawartość
artykuł nr 1

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja  wpłynęła do  Rady  Gminy  Borowie  w  dniu  02.12.2019  roku.

W  dniu  12.12.2019  roku  została  przekazana  do  zaopiniowania  przez  komisję  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady  Gminy  Borowie.

Rada  Gminy  Borowie  zajmie  stanowisko  w  sprawie  przedmiotowej  petycji  nie  później  niż  w  terminie  3  miesięcy  od  jej złożenia.

Załączniki:
Załącznik249 KB