główna zawartość
artykuł nr 1

KOREKTA PLANU postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Borowie dn. 14.03.2019 r.

KOREKTA PLANU

postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na rok 2019

LP

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawa kruszywa na drogi gminne

Dostawy

Przetarg nieograniczony

120 000,00 zł

I Kw. 2019

2.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Borowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

140 000,00 zł

II Kw. 2019

3.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laliny

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

140 000,00 zł

II Kw. 2019

4.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe - Łopacianka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

III Kw. 2019

5.

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chrominie

Dostawy

Przetarg nieograniczony

800 000,00 zł

III Kw. 2019

6.

Remont bramy – dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

440 000,00 zł

II Kw. 2019