główna zawartość
artykuł nr 1

PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

LP.Przedmiot zamówieniaRodzaj
zamówienia
Tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1.Dostawa kruszywa na drogi gminneDostawyPrzetarg nieograniczony130 000,00 złI Kw. 2018
2.Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości BorowieDostawyPrzetarg nieograniczony220 864,57 złI Kw. 2018
3.Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe - ŁopaciankaDostawyPrzetarg nieograniczony820 287,00 złII Kw. 2018