główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie, wyposażenie i prowadzenie PSZOK.