główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2020 roku