główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2020 r.