główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Podlaliny (kolonia) na Iwowe "wieś"

Załączniki:
Załącznik109 KB