główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:
ZałącznikMB