główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Załączniki:
Załącznik160 KB