główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Dominiki Gora