główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.