główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr Si.359.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawi...

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 10:26

2. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr Si. 358 .2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsz...

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 10:21

3. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

RG.6220.1.5.2019 Borowie, dnia 29.11.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2019 roku, na wniosek Pani Zuzanny Lis będącej pełnomocnikiem firmy New Energy Investmens Sp. z o.o. ul. Chmielna 132/134, 00-805 War...

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 13:02

4. Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki nr 195/2 w Borowiu

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 08:41

5. Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - działka nr 310/1 w Borowiu

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 08:27

6. Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 329/12 w Borowiu

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 15:03

7. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 15:58

8. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku sprawie zmiany...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 15:46

9. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyra...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 15:20

10. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku zmieniająca Uc...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 15:16

11. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyra...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 15:15

12. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmi...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 14:56

13. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie uch...

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 14:30

14. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła si...

P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady IX sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, radny...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 14:23

15. Petycje

Petycja złożona w dniu 27 sierpnia 2019 roku przez: Konrad Cezary Łakomy - radca pra...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 13:46

16. Komórki organizacyjne

Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie

Wójt Gminy - mgr inż. Wiesław Gąska -pok. nr 09, tel. wew. 11 Sekretarz Gminy -mgr inż. Marta Serzysko -pok. nr 10, tel. wew. 12 Skarbnik Gminy - mgr Hanna Ośko -pok. nr 11, tel. wew. 13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Urząd Gminy pracuje : Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 Pozostali pracownicy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU Ins. ds. Księgowości Budżetowej Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu - mgr Izabela Ba...

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 12:40

17. Strona główna

Informacje ogólne o urzędzie

Podstawowe informacje o gminie Borowie Gmina Borowie Rodzaj Gmina wiejska Województwo mazowieckie Powiat garwoliński Kod pocztowy 08-412 Miejscowość Borowie ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 Kontakt tel. +48 25 685-90-70 / 73 fax +48 25 685-90-72 Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-PUAP (adres skrytki: /928m9fdun6/skrytka) e-mail: gmina@borowie.pl www.borowie.pl NIP 826-20-37-310 REGON 711-582-227 Godziny urzędowania Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Pozostali...

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 10:46

18. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

RG.6733.1.6.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.11.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie g...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 14:50

19. Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwowem, Chrominie, Jaź...

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 10:50

20. Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze - informatyk

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 14:59