główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Petycje

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitet...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 08:20

2. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.03.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenerget...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:23

3. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała nr XXVII/164/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie us...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 09:19

4. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXVII/163/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie za...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 09:05

5. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie tr...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 08:57

6. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie nie ...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 08:47

7. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie wy...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 08:33

8. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXVI/159/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zm...

Utworzony: 2021-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 13:45

9. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXVI/158/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zm...

Utworzony: 2021-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 13:40

10. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXVI/157/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zm...

Utworzony: 2021-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 13:14

11. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXVI/156/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zm...

Utworzony: 2021-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 12:58

12. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniając...

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 12:39

13. Sprawozdania finansowe gminy

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za IV kwartał 2020

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 09:34

14. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 2...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 15:55

15. Petycje

Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 10:52

16. Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Łopacianka

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 14:39

17. Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości we wsi Brzuskowola

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 08:41

18. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Borowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Borowie. Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2004-09-22 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-17 Status pod względem zgodności z ustawą Serwis jest zgodny ze standar...

Utworzony: 2020-04-20 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 22:35

19. Wójt Gminy

Wójt Gminy Borowie

Wójt Gminy Borowie mgr inż. Wiesław Gąska tel. (025) 685 90 70 e-mail: gmina@borowie.pl Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz.: 10.00 - 13.00 i godz. 14.00 - 16.00

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 22:30

20. Komórki organizacyjne

Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie

Wójt Gminy - mgr inż. Wiesław Gąska -pok. nr 09, Sekretarz Gminy -mgr inż. Marta Serzysko -pok. nr 10, tel. wew. 12 Skarbnik Gminy - mgr Hanna Ośko -pok. nr 11, tel. wew. 13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Urząd Gminy pracuje : Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 Pozostali pracownicy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU Stanowisko do spraw Księgowości Budżetowej - Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu - mgr Izabela Ba...

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-15 21:55