główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr XI/2019 z obrad XI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 16 ...

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XI sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów oraz wszystkich...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 11:30

2. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr XII/2019 z obrad XII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 3...

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2019 z obrad XII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XII sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę ...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 11:12

3. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr X/2019 z obrad X sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 li...

PROTOKÓŁ NR X/2019 z obrad X sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 listopada 2019 roku w Gminny Ośrodku Kultury w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady X sesji rady, a następnie przywitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko ra...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 11:03

4. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła si...

P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady IX sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, radny...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 10:51

5. Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o zebraniu wiejskim we wsi Głosków

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 10:27

6. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 502396-N-2020 z dnia 2020-01-14 r. Urząd Gminy Borowie: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wy...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 08:53

7. Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Iwowe, Chromin i Jaźwiny.

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 09:59

8. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 12:00

9. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 09:18

10. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmi...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 15:53

11. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przy...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 15:41

12. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przy...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 15:36

13. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 15:27

14. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 15:21

15. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie okreś...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 15:17

16. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyraż...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 15:08

17. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwa...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 14:44

18. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wielo...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 14:03

19. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 13:18

20. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr Si.3.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 13:08