główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewi...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 08:04

2. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zawiadamiam o wydaniu w dni 27 maja 2021 roku decyzji udzielającej Gminie Borowie pozwolenia wodnoprawnego: 1. na wykonanie urządzeń wodnych na dz. nr. ew. 230-233, 234/1, 234/2, 235-251, 412, 414, 417, 418/2, 262, 263, 264/1, 264/7, 264/6, 264/5, 264/4, 269-271, 272/1, 272/2, 272/3 i 329/8 obręb Borowie, gm. Borowie: - budowę zbiornika wodnego wraz z budowlą wpustową i zrzutową, - przebudowę koryta cieku "Dopływ spod Borowie" (rzeki Borowianki) w km 5+256-5+712, - przebudowę rowu R...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 13:42

3. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpat...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 09:06

4. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpat...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 09:05

5. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęci...

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 09:03

6. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

P R O T O K Ó Ł nr XXX/2021 z obrad XXX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 2...

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXX sesji Rady Gminy Borowie, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, Hannę Ośko skarbnik gminy, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podleg...

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 14:16

7. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup ...

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 13:27

8. Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Borowie

Na podstawie § 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Borowie przyjętego Uchwałą Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie w dniu 25 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 października 2018 roku, poz. 10019), z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Borowie w dniu 16 czerwca 2021 roku o godz. 1400, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ...

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 13:01

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem

ROK 2020

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 10:26

10. Zespół Szkół w Głoskowie

ROK 2020

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 10:24

11. Zespół Oświatowy w Borowiu

ROK 2020

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 10:21

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu

ROK 2020

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 10:17

13. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy

ROK 2020

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 10:13

14. Sprawozdania finansowe gminy

ROK 2020

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 10:10

15. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej nr 130144W w miejscowości Iwowe

Utworzony: 2021-06-07 | Zmodyfikowany: 2021-06-07 15:25

16. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prace konserwatorsko - restaurat...

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-06-02 14:37

17. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Informacja z otwarcia ofert - Prace konserwatorsko-restauratorskie organów z byłego ...

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-06-02 08:45

18. Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Borowie

Utworzony: 2021-05-28 | Zmodyfikowany: 2021-05-28 08:52

19. Petycje

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitet...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-05-27 14:36

20. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Iwowem - etap I

Utworzony: 2021-05-27 | Zmodyfikowany: 2021-05-27 13:05