główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Obwieszczenia wyborcze

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Wójt Gminy Borowie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 13:52

2. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 09:12

3. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 09:03

4. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyj...

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 08:43

5. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyj...

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 08:38

6. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyj...

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 08:30

7. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyj...

Utworzony: 2020-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-09 08:21

8. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/99/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wystąp...

Utworzony: 2020-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 13:18

9. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/98/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wystąp...

Utworzony: 2020-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 13:13

10. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/97/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wystąp...

Utworzony: 2020-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 13:10

11. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wystąp...

Utworzony: 2020-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 13:07

12. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XVI/95/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wystąp...

Utworzony: 2020-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-04-08 13:02

13. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 02.04.2020 r. RG.6220.1.1.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283) z a w i a d a m i a m, że na wniosek P.P.H.U. &rdquo...

Utworzony: 2020-04-02 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 11:40

14. Petycje

Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko ...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 09:08

15. Petycje

Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 11:46

16. Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Borowie

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 10:29

17. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 13.03.2020 r. RG.6733.1.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 13:47

18. Komunikaty i ogłoszenia

Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM

Utworzony: 2020-03-12 | Zmodyfikowany: 2020-03-12 13:51

19. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wykonanie rozgraniczenia we wsi Bo...

Utworzony: 2020-03-12 | Zmodyfikowany: 2020-03-12 13:47

20. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Zapytanie ofertowe-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie

Utworzony: 2020-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 09:03