główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Borowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p/n „Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych” w miejscowościach Iwowe, Chromin i Gózd w gminie Borowie. Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art.4 pkt 8 w/w ustawy. Zamówienie objęte jest pomocą finansową w ramach...

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:10

2. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rz...

Urząd Gminy Borowie: Dostawę sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działaln...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 14:50

3. Obwieszczenia wyborcze

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach n...

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 13:08

4. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 15:23

5. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 15:20

6. Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2026)

XX Sesja Rady Gminy Borowie - 18.06.2020

https://www.youtube.com/watch?v=RMVK-8Q0GQ0

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:43

7. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie usta...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:42

8. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:37

9. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmia...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:31

10. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XX/118 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowie...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:23

11. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XX/117/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzi...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:19

12. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XX/115/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzi...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:17

13. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr XX/116/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatw...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 13:16

14. Ogłoszenia przetargowe - rok 2020

Protokół z przeprowadzonego postępowania - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urz...

Utworzony: 2020-06-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-18 12:51

15. Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargach - sprzedaż działki nr 1076/2 we wsi Iwowe, działki nr 462 ...

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 14:57

16. Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 375/4 we wsi Iwowe.

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 14:54

17. Obwieszczenia wyborcze

POSTANOWIENIE Nr 39/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 15 czerwca 2020 ...

Utworzony: 2020-06-16 | Zmodyfikowany: 2020-06-16 08:34

18. Obwieszczenia wyborcze

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. w kandydatach n...

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 14:19

19. Obwieszczenia wyborcze

Uzupełnienie składu Komisji Wyborczej

INFORMACJA Urząd Gminy w Borowiu informuje o możliwości zgłaszania osób jako uzupełnienie składu komisji wyborczej (spośród wyborców) przez Komisarza Wyborczego do dnia 15.06.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Borowie do niżej wymienionych komisji wyborczych: - Nr 1, w liczbie 1, - Nr 2, w liczbie 2, - Nr 3, w liczbie 2, - Nr 4, w liczbie 4, - Nr 5, w liczbie 2.

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 13:38

20. Obwieszczenia wyborcze

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.

Utworzony: 2020-06-12 | Zmodyfikowany: 2020-06-12 16:08