główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwal...

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 10:39

2. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wielol...

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 10:38

3. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr Si.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ...

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 10:33

4. Budżet Gminy Borowie

Uchwała Nr Si.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ...

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 10:30

5. Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 10.01.2019 r. RG.6733.1.2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 10.0...

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 08:56

6. Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy

Borowie, dnia 10.01.2019 r. RG.6733.1.5.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 10.01.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie...

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 08:55

7. Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 09.01.2019 r. RG.6733.1.1.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa (data wpływu wniosku ...

Utworzony: 2019-01-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 15:22

8. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Utworzony: 2019-01-04 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 08:18

9. Roczny plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 08:16

10. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/32/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:25

11. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/31/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:23

12. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/30/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:18

13. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/29/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:15

14. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/28/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:13

15. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/27/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:12

16. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:09

17. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:07

18. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:06

19. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:01

20. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:00