główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Informacja z sesji otwarcia ofert " Modernizacja drogi gminnej nr 130111 W w mi...

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 12:01

2. Komunikaty i ogłoszenia

Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o któ...

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 14:40

3. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Odpowiedzi na pytania 1 - droga Dudka

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2019-10-14 11:37

4. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka&...

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 11:26

5. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 03.10.2019 r. RG.6733.1.9.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27.09.2019 r. Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, zosta...

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 14:06

6. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 03.10.2019 r. RG.6733.1.10.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27.09.2019 r. Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, zost...

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 14:05

7. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Zaproszenie do składania ofert opieka stomatologiczna nad uczniami szkół, dla któryc...

Utworzony: 2019-10-03 | Zmodyfikowany: 2019-10-03 09:49

8. Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Borowiu

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 10:52

9. Petycje

Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gmi...

II - Petycja Odrębna Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet. ...

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 08:34

10. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁ...

Ogłoszenie nr 603570-N-2019 z dnia 2019-09-30 r. Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub dz...

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-30 12:46

11. Obwieszczenia wyborcze

POSTANOWIENIE NR 319/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 września 201...

Utworzony: 2019-09-26 | Zmodyfikowany: 2019-09-26 15:13

12. Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-25 15:28

13. Obwieszczenia wyborcze

POSTANOWIENIE NR 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 201...

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-09-25 09:12

14. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Protokół z przeprowadzonego postępowania na "Wykonanie mapy z projektem podział...

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 10:03

15. Petycje

Petycja złożona w dniu 27 sierpnia 2019 roku przez: Konrad Cezary Łakomy - radca pra...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 10:45

16. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Borowie, dnia 13.09.2019 r. RG.6733.1.8.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.08.2019 r. (uzupełniony w dniu 06.09.2019 r.) PGE Dystrybucja S.A., ul...

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 15:29

17. Obwieszczenia wyborcze

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Borowie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje: § 1 W dniu 19 września 2019 r. o godz. 9....

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 13:30

18. Obwieszczenia wyborcze

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 13 września 2019 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 13 września 2019 r. Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborcze...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 15:42

19. Obwieszczenia wyborcze

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 12 września 2019 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 12 września 2019 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Siedlcach II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 15:39

20. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej ...

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 08:07