główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Komunikaty i ogłoszenia

Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - dz...

Utworzony: 2019-06-21 | Zmodyfikowany: 2019-06-21 09:15

2. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie za...

RG.271.03.2019 r. Borowie, 2018-06-19 Wykonawcy biorący udział w przetargu na: Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laliny gm. Borowie. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowa...

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 15:27

3. Petycje

Petycja - Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, któr...

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczony jako I i odrębną petycję oznaczoną II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Inter...

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 10:01

4. Petycje

Petycja - Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do redukcji kosz...

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 08:23

5. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicz...

RG. 271.03.2019 Borowie, 2019-06-11 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gmina Borowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 130 000,00 zł, w roku 2019 Urząd Gminy w Borowiu informuje, że w dniu 2019-06-11 o godzinie 10:05 odbyło się otw...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 10:59

6. Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 15:36

7. Raport o stanie gminy

Raport o stanie Gminy za rok 2018.

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-05-31 13:28

8. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Ogłoszenie - Wójt Gminy Borowie ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzier...

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 10:33

9. Ogłoszenia przetargowe - rok 2019

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019...

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 10:22

10. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 8 m...

P R O T O K Ó Ł nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 8 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady VI sesji rady gminy, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę...

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 09:42

11. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr V/2019 z obrad V sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 15 kw...

P R O T O K Ó Ł nr V/2019 z obrad V sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 15 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 87% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady V sesji rady gminy, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąs...

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 09:24

12. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr IV/2019 z obrad IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 11 ...

P R O T O K Ó Ł nr IV/2019 z obrad IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 11 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady IV sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę, ra...

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 09:22

13. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

P R O T O K Ó Ł nr III/2018 z obrad III sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 2...

P R O T O K Ó Ł nr III/2018 z obrad III sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu. Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady III sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąs...

Utworzony: 2019-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-29 09:08

14. Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zao...

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 15:42

15. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmian w b...

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 13:16

16. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wi...

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 13:14

17. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wystą...

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 13:11

18. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyj...

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 13:09

19. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian...

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 13:05

20. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022)

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniająca uch...

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 13:03