główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-11-21 14:24
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2019-11-21 14:23
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: usunięcie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
3. Data: 2019-11-21 14:20
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
4. Data: 2019-11-21 14:19
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: usunięcie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
5. Data: 2019-11-21 14:18
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
6. Data: 2019-11-21 14:17
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
7. Data: 2019-11-18 13:47
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja złożona w dniu 27 sierpnia 2019 roku przez: Konrad Cezary Łakomy - radca prawny. Przewidywany termin załatwienia petycji do 27 listopada 2019 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
8. Data: 2019-11-18 12:43
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
9. Data: 2019-11-18 12:39
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
10. Data: 2019-11-18 10:47
Dział: Informacje > Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o urzędzie
Wykonanie: Marcin Ositek
11. Data: 2019-11-13 14:51
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
12. Data: 2019-11-13 14:50
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
13. Data: 2019-11-13 14:48
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
14. Data: 2019-11-13 14:47
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
15. Data: 2019-11-12 10:50
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwowem, Chrominie, Jaźwinach i Łętowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
16. Data: 2019-11-12 10:49
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwowem, Chrominie, Jaźwinach i Łętowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
17. Data: 2019-11-08 15:00
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze - informatyk
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
18. Data: 2019-11-08 14:59
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze - informatyk
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
19. Data: 2019-11-08 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
20. Data: 2019-11-08 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
21. Data: 2019-11-08 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
22. Data: 2019-11-08 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
23. Data: 2019-11-08 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
24. Data: 2019-11-08 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
25. Data: 2019-11-07 10:58
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
26. Data: 2019-11-07 10:57
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
27. Data: 2019-11-06 10:47
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko urzędnicze informatyk - etat
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
28. Data: 2019-11-06 10:46
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko urzędnicze informatyk - etat
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
29. Data: 2019-10-29 08:39
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: qweqwe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
30. Data: 2019-10-29 08:37
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: qweqwe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki