główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-01-15 10:31
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-01-15 10:30
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
3. Data: 2021-01-15 10:24
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
4. Data: 2021-01-14 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
5. Data: 2021-01-14 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
6. Data: 2021-01-14 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
7. Data: 2021-01-14 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
8. Data: 2021-01-14 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wybranej ofercie - dostawa Grysu dolomitowego
Wykonanie: Marcin Ositek
9. Data: 2021-01-14 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wybranej ofercie - dostawa Grysu dolomitowego
Wykonanie: Marcin Ositek
10. Data: 2021-01-14 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
11. Data: 2021-01-14 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
12. Data: 2021-01-12 13:34
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2020 z obrad XXVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
13. Data: 2021-01-12 13:32
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXV/2020 z obrad XXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 16 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
14. Data: 2021-01-10 21:07
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisje z obrad Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Wiesław Gąska
15. Data: 2021-01-10 21:03
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisje z obrad Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Wiesław Gąska
16. Data: 2021-01-10 20:43
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXII Sesja Rady Gminy Borowie - 14.09.2020
Wykonanie: Wiesław Gąska
17. Data: 2021-01-10 20:26
Dział: Organy > Wójt gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie
Wykonanie: Wiesław Gąska
18. Data: 2021-01-10 20:04
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Wiesław Gąska
19. Data: 2021-01-07 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
20. Data: 2021-01-07 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
21. Data: 2021-01-07 08:47
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Wiesław Gąska
22. Data: 2021-01-07 08:45
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Wiesław Gąska
23. Data: 2021-01-05 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert " Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
24. Data: 2021-01-05 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert " Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
25. Data: 2021-01-04 11:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Brzuskowola
Wykonanie: Karol Chmielak
26. Data: 2021-01-04 11:53
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Brzuskowola
Wykonanie: Karol Chmielak
27. Data: 2021-01-04 10:12
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
28. Data: 2021-01-04 10:10
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: głoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
29. Data: 2021-01-04 10:09
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: głoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
30. Data: 2021-01-04 10:09
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: głoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska