główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-09-23 15:29
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXII/2020 z obrad XXII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2020-09-21 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
3. Data: 2020-09-21 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
4. Data: 2020-09-21 08:32
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek we wsi Iwowe, Jaźwiny i Chromin
Wykonanie: Karol Chmielak
5. Data: 2020-09-21 08:31
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek we wsi Iwowe, Jaźwiny i Chromin
Wykonanie: Karol Chmielak
6. Data: 2020-09-18 08:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
7. Data: 2020-09-18 08:43
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
8. Data: 2020-09-18 08:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
9. Data: 2020-09-18 08:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
10. Data: 2020-09-15 09:57
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XXII Sesja Rady Gminy Borowie - 14.09.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
11. Data: 2020-09-08 16:00
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
12. Data: 2020-09-08 16:00
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
13. Data: 2020-09-04 11:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wykonanie: Marcin Ositek
14. Data: 2020-09-04 11:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wykonanie: Marcin Ositek
15. Data: 2020-09-04 11:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
16. Data: 2020-09-04 11:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
17. Data: 2020-09-04 11:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
18. Data: 2020-09-04 11:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
19. Data: 2020-09-04 11:33
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
20. Data: 2020-09-04 11:33
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
21. Data: 2020-09-04 11:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/125/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazw ulic w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
22. Data: 2020-09-04 11:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/125/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazw ulic w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
23. Data: 2020-09-04 11:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G
Wykonanie: Marcin Ositek
24. Data: 2020-09-04 11:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G
Wykonanie: Marcin Ositek
25. Data: 2020-09-04 11:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
26. Data: 2020-09-04 11:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
27. Data: 2020-09-04 11:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Wykonanie: Marcin Ositek
28. Data: 2020-09-04 11:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Wykonanie: Marcin Ositek
29. Data: 2020-09-04 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytania: Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
30. Data: 2020-09-04 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zadane pytania: Remont drogi gminnej Nr 130 108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek