główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-07-02 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2020-07-02 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
3. Data: 2020-07-02 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
4. Data: 2020-07-02 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
5. Data: 2020-07-02 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
6. Data: 2020-07-01 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
7. Data: 2020-07-01 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
8. Data: 2020-07-01 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
9. Data: 2020-07-01 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
10. Data: 2020-07-01 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
11. Data: 2020-07-01 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
12. Data: 2020-07-01 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
13. Data: 2020-07-01 13:09
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
14. Data: 2020-07-01 13:08
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
15. Data: 2020-06-30 15:23
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: Marcin Ositek
16. Data: 2020-06-30 15:23
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: Marcin Ositek
17. Data: 2020-06-30 15:22
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: Marcin Ositek
18. Data: 2020-06-30 15:20
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: Marcin Ositek
19. Data: 2020-06-25 13:44
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2026) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XX Sesja Rady Gminy Borowie - 18.06.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
20. Data: 2020-06-25 13:43
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
21. Data: 2020-06-25 13:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
22. Data: 2020-06-25 13:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
23. Data: 2020-06-25 13:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
24. Data: 2020-06-25 13:31
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
25. Data: 2020-06-25 13:31
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
26. Data: 2020-06-25 13:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/118 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Wykonanie: Marcin Ositek
27. Data: 2020-06-25 13:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/118 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Wykonanie: Marcin Ositek
28. Data: 2020-06-25 13:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/117/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
29. Data: 2020-06-25 13:19
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/117/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
30. Data: 2020-06-25 13:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/115/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2019
Wykonanie: Marcin Ositek