główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-06-11 08:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-06-10 13:42
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
3. Data: 2021-06-10 13:42
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
4. Data: 2021-06-10 13:42
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
5. Data: 2021-06-10 13:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
6. Data: 2021-06-10 13:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
7. Data: 2021-06-10 13:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
8. Data: 2021-06-10 13:40
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
9. Data: 2021-06-10 13:40
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
10. Data: 2021-06-10 13:40
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
11. Data: 2021-06-10 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
12. Data: 2021-06-10 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Marcin Ositek
13. Data: 2021-06-10 09:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
14. Data: 2021-06-10 09:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
15. Data: 2021-06-10 09:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Wykonanie: Marcin Ositek
16. Data: 2021-06-10 09:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Wykonanie: Marcin Ositek
17. Data: 2021-06-10 09:04
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
18. Data: 2021-06-10 09:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
19. Data: 2021-06-09 14:17
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXX/2021 z obrad XXX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 20 maja 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
20. Data: 2021-06-09 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup Drugi
Wykonanie: Marcin Ositek
21. Data: 2021-06-09 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup Drugi
Wykonanie: Marcin Ositek
22. Data: 2021-06-09 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup Drugi
Wykonanie: Marcin Ositek
23. Data: 2021-06-09 13:03
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
24. Data: 2021-06-09 13:01
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
25. Data: 2021-06-08 10:26
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
26. Data: 2021-06-08 10:26
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
27. Data: 2021-06-08 10:25
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
28. Data: 2021-06-08 10:25
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
29. Data: 2021-06-08 10:24
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: dodanie artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
30. Data: 2021-06-08 10:24
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Szkół w Głoskowie >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek